Zastrešenie bazénov

Zastrešenie bazénov

Prekrytie takéhoto typu pozostáva z  pevnej oceľovej konštrukcie, umiestnenej na posuvných koľajniciach. Zastrešenie je v režime úplného odkrytia zložené do seba a nezaberá žiadne miesto. Mieru odkrytia je možné podľa potreby upravovať.