Výstavba nových bazénov a víriviek

V úvode každého projektu je predstava klienta. Ak túžite po luxusnom wellness priestore, mieste na oddych alebo chcete vylepšiť váš hotel či penzión, vieme vám pomôcť. Každý nový projekt začíname konzultáciou na mieste realizácie, kde spolu s klientom zhodnotíme stav prostredia a priestorové možnosti. Spoločne riešime typ bazéna, vstup, prestrešenie a bazénové atrakcie

 

Výstavba nového nerezového bazéna potom prebieha v nasledujúcich fázach: 

1, tvorba cenovej ponuky a schválenie zo strany klienta 

2, detailné zameranie priestoru a terénu 

3, projekcia – projektovanie stavebnej pripravenosti 

4, tvorba 3D modelu a tvorba výrobnej dokumentácie 

5, výroba prefabrikovaných dielov alebo výroba bazéna v celku

 

Od prijatia zálohovej platby vám vieme vyrobiť bazénové teleso respektíve prefabrikované diely približne po 11 týždňoch

 

Predpripravené bazénové diely následne presúvame na miesto realizácie. V prípade bazénového telesa je to presun v celku a v prípade prefabrikovaných dielov je to presun častí na miesto, kde sa spájajú do celku. Výrobný proces ďalej pokračuje: 

6, montáž a osadenie telesa bazéna na mieste u klienta 

7, skúška tesnosti zvarov a zátopová skúška 

8, montáž bazénovej technológie a elektroinštalačné práce 

Body číslo 6 až 8 podľa veľkosti bazéna a množstva vybavenia a technologií trvajú v priemere 4 až 5 týždňov

 

Pred finálnym odovzdaním bazéna alebo vírivky klientovi ešte prebieha skúšobná prevádzka v trvaní približne 10 dní aby sme sa presvedčili o bezproblémovom používaní a fungovaní technológií. 

Odovzdaním hotového bazéna to pre nás nekončí a všetkým klientom sme k dispozícií aj pri bazénovom servise a čistení

 

Pozrite si Naše realizácie