Brodítka

Oceľové samonosné brodítka prispievajú k zvýšeniu hygienického štandardu na kúpaliskách, v thermal parkoch, aquaparkoch, ako aj wellnesoch. Prítomnosť nerezových brodítok zabraňuje znečisťovaniu vody v bazéne, obzvlášť v prípade verejných kúpalísk a plavární je nevyhnutnosť využívania brodítok jedinou zárukou, toho, aby si voda v bazéne mohla zachovať svoju požadovanú kvalitu.

Naša technológia výroby samonosných nerezových brodítok, založená na samonosnej konštrukcií, zjednodušuje proces stavebnej prípravy, čím uloženie na určené miesto stáva bezproblémovým. Samočistiaca schopnosť brodítok spočíva vo využívaní bazénovej technológie skimmera alebo prelivu. Takýto princíp zaručí, aby boli nerezové brodítka po celú dobu prevádzky udržiavané. Vstup do bazéna, ako aj plávanie vo vode sú vďaka využívaniu nerezových brodítok sprevádzané pocitom maximálnej čistoty.

Zaujali sme vás? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme s vaším projektom.